Betere resultaten, geborgde verandering en constructieve samenwerking. Dat is wat wij onze klanten bieden. Wij dragen slimme oplossingen aan om deze doelstellingen te realiseren. Keer op keer hebben we in korte tijd grote doorbraken gerealiseerd bij onze opdrachtgevers.

Onze benadering is gebaseerd op de volgende principes: 
• Stel de klant centraal bij alles wat je doet
• Maak werkprocessen en besluitvorming minder complex
• Focus op effectiviteit in plaats van efficiency
• Kort cyclisch plannen, evalueren en bijsturen

Klinkt simpel, maar blijkt vaak lastig. Het vraagt om anders kijken, denken en handelen met een teamgerichte benadering. Zowel op de werkvloer als in de bestuurs- of directiekamer. Het 'doorbraakdenken' en teamgericht werken komt terug in al onze producten en diensten: verandermanagement, Grip op Operatie, Lean implementatie en trainingen.

Verandermanagement
Een geslaagd verandertraject kenmerkt zich door een helder inzicht in de huidige situatie, een haalbare doelstelling en een strategie waarmee deze doelstelling bereikt wordt
We trainen en begeleiden teams van medewerkers en managers om een verandering zelf in gang te zetten en te borgen. Hierbij hebben we zowel oog voor de te bereiken resultaten als voor houding en gedrag.
Onze methoden en technieken zijn ontleend aan Kotter, Organizational Behavior Management, de Moderatiemethode® en Lean Management.

Grip op Operatie®
Goed presterende teams zijn het fundament van een goed presterende organisatie. Hiervoor hebben we Grip op Operatie ontwikkeld: een laagdrempelige methode voor kort cyclisch plannen, realiseren en continu verbeteren. Teams gaan actief aan de slag met het verdelen van taken, bijsturen op realisatie, herkennen en elimineren van knelpunten, wegnemen van verstoringen en het juist benutten van elkaars capaciteiten. Het inrichten van Grip op Operatie is altijd maatwerk. Het is van groot belang dat de inrichting is afgestemd op de praktijk en dat medewerkers en management samenwerken. Hierbij maken we eerst een analyse van de huidige situatie. Vervolgens gaan we met de teams aan de slag om te komen tot een praktische inrichting.

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een verbeteraanpak en een cultuurverandering in één. Het is een manier van denken en werken die zich richt op het realiseren van klantwaarde, continu terugdringen van verspillingen en het creëren van 'flow'.
Simply Take Off is gespecialiseerd in de pragmatische toepassing van Lean Six Sigma in de dienstverlenende sector.
We visualiseren de klant-tot-klantstromen en laten verspillingen en opstoppingen benoemen. Teams krijgen handvatten om zelf het proces vanuit klantperspectief continu te verbeteren en anders te kijken, denken en werken. Wij ondersteunen dit met trainingen, workshops, analyses en begeleiding en door mee te kijken in het werkveld.

Simply Take Off Academy: Trainingen in effectiviteit
De Simply Take Off Academy biedt een breed scala aan trainingen gericht op Lean Six Sigma, verandermanagement en professionele vaardigheden. Onze doelgroep bestaat zowel uit (staf)medewerkers als managers die willen werken aan hun eigen vaardigheden én die van hun werkomgeving.
Onze trainingen worden hoog gewaardeerd om de praktische toepasbaarheid, de kwaliteit van het materiaal en het kennisniveau van de trainers. Onze trainers zijn  gekwalificeerde en door de wol geverfde adviseurs en veranderexperts. Doeners die hun vak beheersen en als geen ander de theorie met de praktijk verbinden.
Onze trainingen kunnen zowel op basis van open inschrijving als in-company worden afgenomen.

Trainingsaanbod
Workshops Faciliteren als een Pro
Grip op Operatie
Introductie Lean Six Sigma
Yellow Belt Lean Six Sigma in Services
Green Belt Lean Six Sigma in Services
IIBLC™ Green Belt in Lean
IIBLC™ Black Belt in Lean
Organizational Behavior Management


Simply Take Off is in 2009 opgericht door Wilfred Juffermans. Wij hebben een vaste kern van ervaren verandermanagers en
Lean Six Sigma-experts, aangevuld met een netwerk van zelfstandige professionals op het gebied van Lean, OBM en verandermanagement.

Wij worden door onze klanten beschreven als kundige, betrokken en resultaatgerichte specialisten die graag samen met de klant aan de slag gaan, van werkvloer tot en met directiekamer. Onze missie is dat de gewenste verandering zodanig geborgd is dat onze klanten zo snel mogelijk zelfstandig verder kunnen. Wij doen niet aan lange rapporten en presentaties en bepalen voor elke situatie een pragmatische aanpak op maat.

Wij werken voor


Wij werken samen met
Mare 67 • 2642 KA Pijnacker

06 - 18889245 • info@simplytakeoff.nl

webontwerp en realisatie Het Dok/Jan van Dam